Το Εργαστήρι

Tο Ελευθεριακό Εργαστήρι F451 στεγάζει τις παρακάτω ομάδες και υποδομές:

Sempreviva
Βιβλία Ανομίας
Κινηματικό Αρχείο Ιωαννίνων