ΒΙΑΣΜΟΣ – ΤΥΠΟΣ – ΒΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ -κινηματικό αρχείο Ιωαννίνων